KAZANIA SEJMOWE by

Download KAZANIA SEJMOWE

KAZANIA SEJMOWE

Product details:

File Size: 109 KB.
Print Length: 304 pages.
Language: English.
ASIN: .
Formats: PDF, ePUB & mobi.

About

KAZANIA SEJMOWE

Utwór publicystyczny napisany przez polskiego jezuit? Piotra Skarg? w 1597 r. Zawiera osiem kaza?, które nie zosta?y nigdy wyg?oszone. Zawieraj? najwa?niejsze postulaty dotycz?ce reformy pa?stwa, skierowane s? przeciw ideom reformacyjnym.Osiem „Kaza? sejmowych” to osiem rozdzia?ów rozprawy politycznej o najwa?niejszych niedomaganiach Rzeczypospolitej („trawionej przez liczne choroby”) i o sposobach ich przezwyci??enia.

Feedback

  • If you need help or have a question for Customer Service, Contact Us
  • Do you believe that this item violates a copyright? DMCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home » Ciencias Humanas » KAZANIA SEJMOWE