LES LLEIS DEL CASTELL by CARLES CASAJUANA

Download LES LLEIS DEL CASTELL

LES LLEIS DEL CASTELL

Product details:

File Size: 237 KB.
Print Length: 465 pages.
Language: English.
ASIN: .
Formats: PDF, ePUB & mobi.

About

LES LLEIS DEL CASTELL

El poder exerceix una fascinació que travessa els segles. De la mà de Montaigne, Nietzsche, Orwell i Foucault, entre altres, Carles Casajuana, que com a diplomàtic ha estat testimoni privilegiat de lesdevenir polític en els escenaris més dispars del món, reflexiona sobre tot allò que succeeix intramurs dels grans centres de poder: la vanitat i el mal daltura, latzar i el carisma, el do de la paraula i el sentit de lespectacle, labnegació i la impostura, lhumor i ladulació, la burocràcia i el protocol, les complicitats i els cops de colze, la veritat i la mentida.Sense ambicions teòriques ni afany autobiogràfic, Les lleis del castell sacaba erigint en un retrat irònic però també comprensiu de les situacions – de vegades angoixants, de vegades còmiques – que comporta la conquesta i el manteniment del poder, i en una anàlisi lúcida, de lectura ameníssima, sobre lacció política i el misteri del seu exercici.

Feedback

  • If you need help or have a question for Customer Service, Contact Us
  • Do you believe that this item violates a copyright? DMCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home » Ciencias Políticas y Sociales » LES LLEIS DEL CASTELL