FERMENTY by

Download FERMENTY

FERMENTY

Product details:

File Size: 309 KB.
Print Length: 262 pages.
Language: English.
ASIN: .
Formats: PDF, ePUB & mobi.

About

FERMENTY

Dalsza cz??? opowie?ci o Jance Or?owskiej, g?ównej bohaterce powie?ci Komediantka. Akcja powie?ci „ Fermenty ” rozgrywa si? g?ównie w Bukowcu, miejscowo?ci, w której ojciec dziewczyny pracuje na stanowisku naczelnika stacji kolei warszawsko-wiede?skiej.Marzenia Janki o karierze artystycznej, o wyrwaniu si?

z przygn?biaj?cej prozaiczno?ci i pospolito?ci ma?ego miasteczka prys?y. Wydaje si?, ?e nieodwracalnie. Znów sp?dza ca?e dnie z ojcem dziwakiem oraz z jego wspó?pracownikami – ni?szymi urz?dnikami kolejowymi i ich rodzinami.

Trzyma si? z dala od po??danej kiedy?, a dzi? znienawidzonej sceny.Wokó? dziewczyny kr??y dawny adorator Andrzej, kiedy? z pogard? odrzucony z racji swego ch?opskiego pochodzenia i braku „wy?szych potrzeb duchowych”. Jest nadal wierny, pokorny i czu?y. Janka zdaje sobie spraw? z tego, ?e oferuje przynajmniej stabilizacj?

materialn?, która uchroni j? od poniewierki, gdy sko?cz? si? oszcz?dno?ci ojca. Dziewczyna powoli zaczyna przekonywa? sam? siebie, ?e dokonuje w?a?ciwego kroku. Ale w okolicznym ?wiatku czyha niejeden intrygant, gotów rozerwa? ten w?t?y zwi?zek przed jego prawnym usankcjonowaniem. Ot tak, dla wyszydzenia „komediantki”, której si? wydawa?o, ?e z?amie odwiecznie usankcjonowany obyczaj i zechce sama kierowa? swoim losem. I znowu Janka zacznie si? zastanawia?, czy nie pos?ucha? namowy dawnego znajomego, nie spróbowa?

jeszcze raz przygody z teatrem...

Feedback

  • If you need help or have a question for Customer Service, Contact Us
  • Do you believe that this item violates a copyright? DMCA

People who read this also enjoyed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home » Literatura » FERMENTY