WYSOKIE PROGI by

Download WYSOKIE PROGI

WYSOKIE PROGI

Product details:

File Size: 248 KB.
Print Length: 508 pages.
Language: English.
ASIN: .
Formats: PDF, ePUB & mobi.

About

WYSOKIE PROGI

Dalsza cz??? historii Magdaleny Nieczajówny z ksi??ki „Z?ota Maska”. Podczas podró?y statkiem do Londynu Magda – aktorka robi?ca zawrotn? karier? w stolicy – poznaje znanego cz?onka warszawskiej socjety, hrabiego Ksawerego Runickiego. Dziewczyna zaprzyja?nia si? z m?odym arystokrat?. Nie wie, ?e Ksawery jest lekkoduchem, a jego maj?tek ziemski w okolicy Grójca – „ Wysokie Progi ” – zostanie wkrótce zlicytowany.

Po powrocie z podró?y m??czyzna prosi Magd? o r?k?. Dziewczyna zgadza si? za niego wyj??. Rezygnuje z dalszej kariery aktorskiej, zamieszkuje w „Wysokich Progach” i zaczyna wyprowadza?

rodowe w?o?ci m??a z d?ugów. Czy ?rodowisko ziemia?skie, do którego wkracza Magda, zaakceptuje jej zmys? praktyczny i talent organizacyjny, dzi?ki którym ratuje maj?tek Runickich przed licytacj?? Czy s?yn?cy z licznych podbojów erotycznych m?? potrafi by? Magdzie wierny? Pe?na perypetii historia trudnej mi?o?ci przedstawiona na tle realiów mi?dzywojnia.

Feedback

  • If you need help or have a question for Customer Service, Contact Us
  • Do you believe that this item violates a copyright? DMCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home » Literatura » WYSOKIE PROGI